เมืองคอน เล็งสร้างประตูเมือง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

121
views
เมืองคอน เล็งสร้างประตูเมือง

หารือสร้างประตูเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจร
วันนี้(12 ก.พ.61) ที่ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะทำงานสร้างประตูเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะทำงาน เจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

เมืองคอน เล็งสร้างประตูเมือง

การประชุมดังกล่าวเพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทำงานสร้างประตูเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือในลักษณะ “ประชารัฐ” ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับแนวคิดในการก่อสร้างประตูเมืองครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และการศึกษาเรียนรู้ โดยจะมีการก่อสร้างประตูเมือง จำนวน 5 จุด ในบริเวณที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและบริเวณจุดเด่นที่เป็นทางเข้าตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ที่บริเวณอำเภอชะอวด ติดเขตจังหวัดพัทลุง ,อำเภอขนอม ติดเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ,อำเภอหัวไทร ติดเขตจังหวัดสงขลา ,อำเภอถ้ำพรรณรา ติดเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอทุ่งสง ติดเขตจังหวัดตรัง ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างประตูเมืองดังกล่าวจะเป็นการนำอัตลักษณ์และความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

Loading...

เมืองคอน เล็งสร้างประตูเมือง

รวมทั้งรูปแบบ/รูปลักษณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประตูเมืองในอดีตมาเป็นแนวทางในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความเด่นชัดในการสัญจรเข้ามายังตัวเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งเป็นจุดประชาสัมพันธ์/จุดถ่ายรูป หรือจุดเช็คอิน อันจะนำมาซึ่งความตื่นตาและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ , พาตีเม๊าะ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน