วัดศรีชุม ฟ้องแพ่งกรมศิลป์ 50 ล้าน ชี้ละเมิดสิทธิ์ชาวพุทธ จะไหว้พระอจนะต้องซื้อตั๋ว สังคมสงสัยทำได้หรือ?

169
views
วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

มติชนออนไลน์

» เมื่อวันที่ 11 มีนาคม เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อกรณีการเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับคดีความซึ่ง ‘วัดศรีชุม’ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ฟ้องแพ่งอุทยานประวัติสุโขทัย ,สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย และกรมศิลปากร เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท กระทั่งทางวัดได้ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก ‘วัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย’ มีเนื้อหาโดยสรุปว่า สิ่งที่ทำไปเกิดจากการที่ทางวัด ได้ประเมินการว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมไปโดยมิชอบ ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินของบุคคลหรือหน่วยงานใด แต่เห็นว่าการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานวัดสรีชุม คือการละเมิดสิทธิของการนับถือพุทธศาสนา การต้องซื้อบัตรเพื่อกราบไม่มีธรรมเนียมใดกระทำกัน


( “พระอจนะ” หรือ “พระพูดได้” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑป วัดศรีชุม จ.สุโขทัย )

Loading...

ข้อความมีดังนี้

คำชี้แจง ในกรณีคดีความวัดศรีชุม

1.. กรณี ทวงติดตามทรัพย์สิน จำนวน 50 ล้าน … เป็นความจำเป็นที่คดีแพ่งนั้น ต้องประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งทางวัดได้ประเมินการว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมไปโดยมิชอบ ซึ่งหากกรมศิลปากรมีหลักฐานชี้แจงรายการรับ-จ่ายของเงินจำหน่ายบัตรได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งโดยเจตนาวัดศรีชุมนั้น มิได้มีความประสงค์จะต้องการเงินของบุคคลใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเลยแม้แต่น้อย แต่ด้วยเหตุว่า การกระทำของกรมศิลปากร ได้กระทำการโดยมิชอบ คือจัดสรรผลประโยชน์ ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งวัดโดยมิได้ขออนุญาต ผาติกรรม.

2.การที่กรมศิลปากรนั้น ได้เข้ามาดำเนินการสร้างรั้ว ทำประตู เพื่อปิดกั้นเขตสังฆาวาสและเขตโบราณสถานวัดนั้นเป็นเหตุที่กระทำเพื่อให้เกิดการแบ่งแยก และปิดกั้นสิทธิของวัด.. หากกรมศิลปากร มิได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินก่อนถือว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ..

3. ทางวัดเห็นว่าการเก็บค่าเข้าชมโบราณสถานวัดศรีชุมนั้น เป็นการละเมิดสิทธิของการนับถือพระพุทธศาสนา ด้วยศรัทธาที่มีต่อองค์พระอจนะ ซึ่งเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่ต้องซื้อบัตร เพื่อมากราบพระนั้น ไม่มีธรรมเนียมที่ใดกระทำกัน และหากมีการกระทำเช่นนี้ ก็เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ทำให้วัดและพระพุทธศาสนาเสียหาย จึงขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้ทราบเจตนาของวัดว่า คนไทย ชาวพุทธ เกิดที่ผืนแผ่นดินไทย ไม่ควรถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าไปกราบพระที่บรรพบุรุษไทยสร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

การขอความเมตตาต่อกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่เท่านั้น มิได้เพื่อกระทำการให้เกิดความแตกแยก เพราะหากวัดไม่ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนขึ้น ทางเจ้าอาวาสวัดก็ถือว่าได้กระทำการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เพราะทำให้เกิดความเสียหายแก่ศาสนสมบัติและชื่อเสียงวัด..

หากท่านใดมีความประสงค์ หรือต้องการรับทราบข้อมูลและปัญหาดังข้างต้นนี้ ขอได้โปรด โทรศัพท์สอบถามไปได้ที่ วัดศรีชุม หมายเลขโทรศัพท์ 080-252 6367 (ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในทุกๆความคิดเห็นครับ)

ทั้งนี้ นักวิชาการหลายรายได้ร่วมแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า วัดศรีชุม เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยสุโขทัย ก่อนจะร้างไปนาน กระทั่งมาความดูแลของกรมศิลปากรตั้งแต่ปี 2518 วัดศรีชุมในปัจจุบันวัดใหม่ที่สร้างภายหลัง เป็นคนละวัดกับวัดศรีชุมเดิมที่สร้างในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2534 พื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นมรดกของคนทั้งโลก ไม่ใช่ของวัดศรีชุมในปัจจุบันที่สร้างขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตาม กระแสความคิดเห็นในเฟซบุ๊กของวัดศรีชุมฯ เกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับการฟ้องร้องในครั้งนี้


วัดศรีชุม สุโขทัย ได้รับอนุญาต จากกองอุทธยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย / Nyanakorn Min Weerachai

  • ขอบคุณเจ้าของภาพ
Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน