นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมืองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำ

263
views
นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่วันสงกรานต์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

Loading...

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากหอพระไปประดิษฐาน ณ สนามหน้าเมือง เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัด อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ไปประดิษฐาน ณ ลานโพธิ์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร งานกิจกรรมบุญเดือน 5 สงกรานต์แต่แรกเมืองนครฯ “สงกรานต์ลานพระบรมธาตุ ขึ้นเบญจาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ จุดเปรียงก่อเจดีย์ทราย ชวนกันแต่งกายย้อนยุค” ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

วันนี้(13 เม.ย.61) เวลา 08.45 น. นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และคณะ ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากหอพระพุทธสิหิงค์ข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นรถบุษบก พร้อมขบวนนางสงกรานต์ แห่ไปยังสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมอัญเชิญประดิษฐานบนแท่นบุษบก เพื่อให้ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในวันมหาสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 6 แหล่ง ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษก แจกจ่ายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

วันเดียวกันนี้เวลา 09.15 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลองจาก มลฑปพระพุทธบาทจำลอง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นประดิษฐานบนบุษบก แห่ไปยังลานโพธิ์แล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นบุษบก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำ กราบสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบุญเดือน 5 สงกรานต์แต่แรกเมืองนครฯ “สงกรานต์ลานพระบรมธาตุ ขึ้นเบญจาสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ จุดเปรียงก่อเจดีย์ทราย ชวนกันแต่งกายย้อนยุค” ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครศรีธรรมราช และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2561

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง

นครศรีธรรมราช อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธคู่เมือง


ข่าว/ภาพ – สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน