เปิดสมัครแล้ว!! โรงเรียนการไปรษณีย์ เรียน 1 ปี

1003
views
เปิดสมัครแล้ว!! โรงเรียนการไปรษณีย์ เรียน 1 ปี

เปิดสมัครแล้วโรงเรียนการไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 4 พ.ค.นี้ หลักสูตรการเรียน 1 ปี เมื่อจบการศึกษาแล้วบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของไปรษณีย์ทันที

 โรงเรียนการไปรษณีย์

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ รุ่นที่ 74 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 4 พ.ค.นี้ ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสมัครทางออนไลน์ที่ http://job.thailandpost.com/Home/

 โรงเรียนการไปรษณีย์

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็นนักเรียนไปรษณีย์ จะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารเกินเข้ากองประจำการ(เกณฑ์ทหาร)แล้ว

Loading...

 โรงเรียนการไปรษณีย์

สำหรับปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนการไปรษณีย์เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาทั้งหมด 206 คน แบ่งเป็นเพศชาย 124 คนและเพศหญิง 82 คน การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนแรกเป็นการสอบข้อเขียนในวิชา คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, และการทดสอบทัศนคติ เมื่อผู้สมัครผ่านการสอบข้อเขียนแล้ว จึงจะได้รับสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์ในส่วนที่สอง

 โรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)

ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนของโรงเรียนการไปรษณีย์เป็นการเรียน 1 ปี ที่โรงเรียนการไปรษณีย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานระดับ 2 ของไปรษณีย์ทันที เงินเดือนเริ่มต้นที่ 11,350 บาท บวกค่าครองชีพ 2,000 บาท

ภาพ – หลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ (ภาคสมทบ)
ข่าว – 77kaoded.com

Advertisement
loading...
Loading...