คืบหน้า “วัดพระมหาธาตุฯ” เข้ามรดกโลก

294
views

วันนี้( 23 พ.ค.61) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับทราบความคืบหน้า

การจัดทำเอกสาร วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเสนอเข้าสู่กระบวนการประกาศเป็นมรดกโลก ขณะนี้ได้จัดทำเอกสารฉบับภาษาไทยเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างแปลเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร

"วัดพระมหาธาตุฯ" เข้ามรดกโลก

Loading...

นอกจากนี้ได้มีการสำรวจแนวดิ่งที่องค์เจดีย์พระมหาธาตุ ด้วยวิธีเรดาร์หยั่งความลึก พบช่องว่างระหว่างองค์เจดีย์ที่สร้างทับองค์เจดีย์เดิม ซึ่งถือเป็นข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์เจดีย์พระมหาธาตุ

โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้ประกอบและอ้างอิง หลักเกณฑ์การประเมินคุณค่าโดดเด่นและเป็นสากลในการเสนอวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก

"วัดพระมหาธาตุฯ" เข้ามรดกโลก

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมอบหมายให้คณะทำงานจัดประชุมสัมมนาทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยเร็วที่สุด เพื่อระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ เช่น จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา เพื่อนำความเห็นมาประกอบการจัดทำเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ภายในเดือนมกราคม 2562

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน