เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

141
views
เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วานนี้(๒๓ พ.ค.๖๑) ที่ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนางอภิญญา สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกัน

เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

Loading...

สำหรับการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เป็นกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน ๒๐๐ คน ได้เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา รวมทั้งทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถาน วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมทำความดีในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

ทั้งนี้ในส่วนจัดงานจะมีในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา หลากหลายกิจกรรม อาทิ การณรงค์แต่งกายด้วยชุดสีขาวหรือสีนวล ลดละเลิกอบายมุข เข้าวัดปฏิบัติธรรม การประดับโคมประทีป ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นต้น

เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมการเสวนาธรรม “วิสาขบูชารักษาศีลธรรม ทางแห่งความดีสู่ทางแห่งความสำเร็จ” โดยพระนักเทศน์ชื่อดัง ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๖.๐๐ น. และการประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ๕ ผืน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เมืองคอน จัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

ส่วนในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ซึ่งจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๖๗ รูป เวลา ๑๖.๓๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียน ณ พุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเวียนเทียน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และในเวลา ๑๙.๓๐ น. กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขบูชา ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

– อุไรวรรณ/ข่าว ขอขอบคุณภาพจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน