เมืองคอน เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ“ถนนตักบาตรตลาดท่าชี”

641
views
ตักบาตรตลาดท่าชี

นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางส่งเสริมการจัดการตลาดท่าชี

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี” ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเบื้องต้นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดระเบียบการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชน

Loading...

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่พบเห็น อย่างยิ่งการกำหนดห้วงระยะเวลาของการรับบิณฑบาตของพระภิกษุและสามเณรเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามจารีตแห่งพุทธวิถี สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้าร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งในส่วนของการสัญจร การใช้เส้นทาง และความปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะฉกฉวยโอกาสเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของตามวิถีแห่งชุมชนในทุกเช้า โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

จากนั้นจะได้ขยายผลสร้างความเป็นระเบียบของออกรับบิณฑบาตของภิกษุและสามเณรไปยังวัดอื่นๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อาทิ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระนคร วัดชลเฉนียน วัดสวนป่าน วัดสระเรียง วัดหน้าพระธาตุ วัดหน้าพระลาน และวัดบุญนารอบ เป็นต้น

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน