พุทธศาสนิกชน ชาวนครเมืองธรรม แห่ตักบาตร “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี” คึกคัก

828
views
ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมตักบาตรในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว แสวงบุญ “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี”

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

เช้าวันนี้(16 ส.ค.61) ที่บริเวณตลาดท่าชี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า เพื่อร่วมสร้างบุญกุศลและสัมผัสวิถีชีวิตในยามเช้าที่บริเวณตลาดท่าชี

Loading...

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

ซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่อีกแห่งในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรและจับจ่ายซื้อของในตอนเช้าเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคณะกรรมการ ที่ประกอบด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการตลาดท่าชี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณี “ถนนตักบาตรตลาดท่าชี” กิจกรรมแสวงบุญเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

โดยกำหนดแนวทางการจัดระเบียบและการบริหารจัดการการทำบุญตักบาตรตอนเช้าของพุทธศาสนิกชน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนทั่วไป ทั้งในส่วนของการกำหนดห้วงระยะเวลาของการรับบิณฑบาตของพระภิกษุและสามเณรเพื่อให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามจารีตแห่งพุทธวิถี

ถนนตักบาตรตลาดท่าชี

การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวระยะทางประมาณ 150 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งจากการสัญจร การใช้เส้นทาง และความปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะฉกฉวยโอกาสเข้ามาสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้มาร่วมทำบุญตักบาตร และผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เป็นต้นไป

– สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน