เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

164
views
เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จัดโครงการเชฟรอนห่วงใยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชฟรอนห่วงใย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 และโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ใบ

Loading...

เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้คัดเลือกโรงเรียนทั้งสองโรง เนื่องจากเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีความคับคั่งด้านการจราจร จากการรายงานพบว่าเพียงเวลาไม่ถึงหนึ่งปี มีเด็กนักเรียนสองรายประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไป-กลับจากโรงเรียน หากไม่มีการป้องกันอาจมีตัวเลขของอุบัติเหตุสูงกว่านี้ โครงการ Helmets for Kids ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ในการจัดโครงการมอบหมวกนิรภัยให้เด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย

เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

โดยมีนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, นางสาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่เอเชีย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลสวัสดิภาพของผู้ใช้ถนนในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ จึงจัดโครงการเชฟรอนห่วงใย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน (Helmets for Kids) ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในปัจจุบันอัตราการสวมหมวกนิรภัยที่ค่อนข้างต่ำในเขตอำเภอเมือง แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งเด็กและผู้ปกครอง เด็กควรจะได้รับการป้องกันจากอุบัติเหตุ

เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

ขณะที่สาวอรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กล่าวว่า โครงการ Helmets for Kids มีจุดมุ่งหมายที่จะนำหมวกนิภัยที่ได้มาตรฐานและองค์ความรู้ด้านการใช้ถนนอย่างปลอดภัยมอบให้กับชุมชน และได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ไม่ต่ำกว่า 90% ในการมอบหมวกนิรภัย ด้าน นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวขอบคุณมูลนิธิมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ที่ได้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย และมอบเงินสนับสนุนสำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้

เชฟรอน มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน

แต่ในขณะเดียวกันหากเรามีความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ และไม่ให้ความสำคัญของการป้องกันอุบัติภัย อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งสถิติจากการเกิดอุบัติเหตุทั่วโลกมีเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวันละประมาณ 500 คน ในส่วนของประเทศไทยมีเด็กเสียชีวิตวันละประมาณ 7 คน ซึ่งเป็นความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิต และทรัพย์สิน ที่ไม่สามารถเรียกคืนทางด้านจิตใจได้ ซึ่งขอให้ทุกคนมีจิตสำนึก และร่วมกันดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

Advertisement
loading...
Loading...
แบ่งปัน